دمنوش گیاه آقطی
دمنوش / نوشیدنی

دمنوش گیاه آقطی

دمنوش گیاه آقطی

گل آقطی
آب جوش

به میزان لازم
طبق دستور

 برای معالجه برونشت ۱۰ گرم گل آقطی را در ۲۰۰ سی سی آب جوش ۱۵ دقیقه دم کرده سپس صاف نموده با عسل شیرین کرده میل کنید. برای معالجه یبوست ۲۰ گرم میوه تازه یا خشک آقطی را در ۵۰۰ سی سی آب ریخته ۱۰ دقیقه بجوشانید و …