چه-غذاهایی-را-می-توان-منجمد-کرد
مجله رنگی

چه غذاهایی را می توان منجمد کرد

چه غذاهایی را می توان منجمد کرد

اکثر غذاها از جمله نان، میوه، سبزیجات، گوشت قرمز، ماکیان، ماهی، سوپ ها و خورش های آماده برای منجمد کردن مناسب هستند.
به طور کلی هرگونه سبزی که به صورت آب پز یا بخارپز خورده می شود، قابل انجماد است؛ در حالی که آنهایی که خام خورده می شوند مثل …