آیا غذای تازه بهتر است؟
مجله رنگی

آیا غذای تازه بهتر است؟

آیا غذای تازه بهتر است؟

هیچ شکی وجود ندارد که غذای تازه از منظر تغذیه ای بهترین گزینه محسوب می شود: گوجه فرنگی هایی که تازه کنده شده یا نخود سبزهایی که تازه چیده شده اند و مستقیماً از باغ به آشپزخانه راه پیدا کرده اند، مواد مغذی بیشتری نسبت به انواع کنسروی یا منجمد آنها …