دمنوش انار
دمنوش / نوشیدنی

دمنوش انار

دمنوش انار

انار ( آب انار )
آب
عسل

۱ عدد بزرگ
۲ لیوان
به اندازه دلخواه

بهتر است برای تهیه چای انار به جای استفاده از آب انار از دانه های انار استفاده نمایید. زیرا زمانی که آب انار گرفته می شود مقداری طعم تلخی و گسی پیدا می کند بنابراین بهتر است که از یک قوری که داری محفظه جداگانه …