آشپزی-با-چربی-کم
مجله رنگی

آشپزی با چربی کم

 آشپزی با چربی کم

غذاهای مشابه با چربی کمتر

غذاهای پرچرب غیر سالم را می توان به راحتی با غذاهای خوشمزه کم چربی جایگزین کرد. به عنوان مثال، دو غذای نشان داده شده در شکل ها از بسیاری جهات شبیه هم هستند: گوشت مرغ ماده اصلی هر دو غذا را تشکیل می دهد و زمان تهیه و …