آشپزی-همراه-با-کودکان
مجله رنگی

آشپزی همراه با کودکان

آشپزی همراه با کودکان

یکی از مؤثرترین و مفرح ترین راه های آموزش تغذیه سالم به کودکان، مشارکت دادن آنها در تهیه غذا برای خانواده است. این کار می تواند با طراحی یک منوی غذایی و رفتن به سوپر مارکت به اتفاق کودک برای خرید مواد اولیه شروع شود تا کودک بتواند با خواندن برچسب مواد …