کمپین های مجازی

” جنایتکاری که تنش بوی پرتقال می‌دهد ” , پژمان جمشیدی در جستجوی رستگاری
بازگشت دوباره شبنم قلی خانی به صحنه تئاتر

 

بازیگران این نمایش پژمان جمشیدی، شبنم قلی‌خانی، توماج دانش‌بهزادی، حامد رحیمی‌نصر، خاطره حاتمی، نازنین کریمی، آیه کیان‌پور و علیرضا میرزا محمد‌علی هستند.
پژمان جمشیدی در نقش سامر بابِلی، توماج دانش‌بهزادی و حامد رحیمی‌نصر در نقش ساسان و نازنین کریمی و آیه کیان‌پور در نقش رها همگی در خواب‌های شبنم قلی‌خانی به دنبال راه نجات هستند و …در این میان پژمان جمشیدی، در نقش جنایتکاری بازی می‌کند که تنش بوی پوست پرتقال می‌دهد و به دنبال راهی می‌گردد تا او را به پاکی برساند.