مقدمه صبحانه

صبحانه

مقدمه صبحانه

  • میان وعده های اصلی غذایی صبحانه از جایگاه متفاوتی برخوردار است و همواره به اهمیت آن در تغذیه سالم و تناسب اندام اشاره شده است.در ضمن اگر صبحانه بصورت شاهانه در محیط گرم خانواده و یا محیط تازه بیرون میل گردد ، لذت آن با هیچ وعده غذایی دیگری قابل مقایسه نیست.از معدود وعده های غذایی که افراد خانواده آنرا دور هم میل میکنند همین صبحانه میباشد در حالیکه اگر صبح روز خود را با یک صبحانه بینظیر و در کنار اعضای خانواده خود شروع کنیم میتوانیم جدا از انرژی این وعده غذایی مهم از انرژی خوب و زیبای خانواده خود نیز در سراسر روز بهره ببریم.آنچه کمی صبحانه را فاقد جذابیت لازم نسبت به دیگر وعده های غذایی میداند و کمی آنرا کسل آور در ذهن ما تداعی میکند همان تنوع بسیار محدودی است که ما عادت کرده ایم به این وعده غذایی شاهانه القا کنیم. اگر در طول یک هفته میزان تنوع صبحانه سرو شده در منزل خود را نسبت به وعده های غذایی مثل ناهار و شام بسنجیم خواهیم دید که کسل آوری صبحانه در ذهن ما بی دلیل نمیباشد در حالیکه صبحانه یکی از پر تنوع ترین وعده های غذایی است که سرو سرویس صبحانه هتل های لوکس میتواند جلوه ای از تنوع یک صبحانه را برای ما تداعی کند.ما در رسانه سبزنامه دید و نگرش تازه ای در خصوص صبحانه به شما هدیه خواهیم داد. تنوع را به راحتی و سادگی در سفره های صبحانه خود خواهید دید و همچنین یک سبک زندگی متفاوتی از این بعد با هم تجربه خواهیم کرد.از این به بعد سبزنامه ای ها صبحانه صبح های جمعه را در کنار خانواده خود میل خواهد کرد ، جمعه صبح هایی که دیگر بهانه ای برای دور هم نبودن به سختی پیدا میگردد و همچنین جمعه روزی است پر از آرامش و دور از روزمرگی های پر تنش کاری و باید به بهترین نحو از آن استفاده نمود و هیچ آغازی مانند شروع با یک صبحانه بی نظیر شاهانه و با همراهی اعضای خانواده، با طراوت نخواهد بود.

    ما در سبزنامه هر هفته برای جمعه صبح های شما یک پیشنهاد خوب خواهیم داشت پیشنهادی که تنوع و زیبایی یک صبحانه کامل را به همراه خواهد داشت و دید بهتری به کودکانمان در خصوص صبحانه و دور هم بودن پیشکش میکند.

    البته تهیه و آماده سازی صبحانه جمعه ها به آقایون مهربون خانواده ها سپرده میشود.

    لحظاتتون سبز

     

رنگ نامه های بیشتر