تماس با ما

لینک فرم دریافت دستور های آشپزی
دستور پخت های رنگ نامه ای مخصوص به خود را برای ما ارسال نمائید تا برای سایر رنگ نامه ای ها با اسم خودتان به اشتراک گذاشته شود.
برای تماس با مدیریت سایت میتوانید با آدرس ایمیل ذیل در تماس باشید : admin@rangnameh.ir
برای اشتراک در خبرنامه رنگ نامه که مانند یک مجله تخصصی و در عین حال ساده میباشد آدرس ایمیل خود را برای ما ارسال نمائید.

شماره تماس : ۸۸۰۶۵۲۵۰-۰۲۱ و  ۸۸۰۶۵۲۵۱-۰۲۱